Miljö

 

logo-copy-2

Göteborg 2015-02-27

Miljöpolicy

 

Verksamheten bedriver sortering och återvinning av olika metaller, Samt åkeri med två lastbilar. Vi har ett stort miljöengagemang där personalen arbetar tillsammans mot en ständig förbättring av vårt miljöarbete. Ett steg i detta är att arbeta förebyggande mot alla typer av förorening vår verksamhet kan ge upphov till.

Vi skall:

  • Följa gällande lagstiftning, förordningar samt andra regler och riktlinjer relevanta för vår verksamhet.
  • Genom att ta fram systematiska miljöplaner och utvärderingar minska vår negativa miljöpåverkan
  • Väga in miljöhänsyn i samtliga beslut tagna i verksamheten.
  • Ta vara på engagemanget hos personalen genom utbildning och aktivt deltagande i miljöarbetet och uppföljningar.

 

Hermansson & Olsson metall AB

 

Miljödiplom_miljöbas_CMYK